HUVIALARINGIS OSALEJA AVALDUS 2018-2019

 • Huviringis osaleva isiku andmed
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • AVALDUSE ESITAJA / MAKSJA ANDMED
 • Tähelepanu!
  • Huviringi osalustasu makstakse arve alusel. Arve väljastab Saku Valla raamatupidamine Teie poolt esitatud e-mailile.
  • Huviringist puudumine ei vabasta osalustasust.
  • Huviringist lahkumiseks õppeaasta keskel, tuleb sellest teatada teatada ringijuhendajale ja huvikeskus@sakuvald.ee hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks
  • Kui huviringide tegevusest võtab samal hooajal osa ühest perest mitu alaealist last, antakse perele vanema avalduse alusel huviringi osalustasu soodustust arvestusega, et ühe lapse eest tasub vanem 100% huviringi osalustasust, teis(t)e eest 50% ühe huviringi osalustasust.
  • rohkem infot huviringide hindade, soodustuste, aegade jms kohta vaata www.sakuhuvikeskus.ee tel 50 69 551
 • DD dot MM dot YYYY