Harjutused

In Määratlemata by Janika Lentsius

Raivo Peäske


Käesolevad harjutused on mõeldud selleks, et läbi lihtsate üheoktaaviliste heliredelite õppida täpset ja elementaarset rütmi ning artikulatsiooni.

Harjutused on kirja pandud „kontuurkaardi“ põhimõttel, kus iga õpetaja (parimal juhul ka õpilane) valib vastavalt õpitavale repertuaarile vajaliku helistiku (minooris lisab ka harmoonilise või meloodilise minoori märgid), rütmifiguurid ja  kirjutab peale artikulatsiooni. 

Enne harjutuste mängimist on väga oluline, et õpilane oskaks vajalikku rütmi õige artikulatsiooniga ülitäpselt välja öelda (kasutage metronoomi).

Täiesti ebasobivad on selleks relatiivses süsteemis kasutatavad rütmisilbid, mis välistavad oma olemuselt instrumentalistile vajalikud erinevad artikulatsioonid.

Kasutage TA-silpi eraldi nootide ja mingit pehmemat silpi (RA või LA)  legato alla jäävate nootide nimetamiseks.

  C-duur  
  a-moll  
F-duurd-moll e-mollG-duur
B-duurg-moll h-mollD-duur (2.o)
Es-duurc-moll fis-mollA-duur
As-duurf-moll cis-mollE-duur
Des-duurb-moll gis-mollH-duur
  Ges-duur / Fis-duur  
  es-moll / dis-moll