10. Flöödilaupäevak

18. aprillil  2020 toimub X EFÜ flöödilaupäevak – päev täis 
kontserte, kohtumisi, arutelu ja rõõmsat suhtlemist. 
Ka sellel aastal leiab üritus aset  Eesti Muusikaakadeemia kammersaalis. 


Orienteeruv ajakava: 
10 – 12 saabumine, saaliproovid 
12 –  kontserdid

Sõit ning toitlustamine omal kulul. 

Kavad  palume saata 21. märtsiks 2020 Raivo Peäskele   (peaske@hot.ee, tel. 56 66 89 67), 
ära märkida esineja nimi, kool, õpetaja, teose täpne nimetus ja autor, selle kestvus sekundilise täpsusega, klaverisaatja, kontaktandmed. Oodatud on ka flöödiansamblid! Väga teretulnud on ka ansamblid koos muude pillidega. 

Vastavalt laekunud kavadele koostab flöödilaupäevaku toimkond 
täpse päevaplaani, mis teatatakse osavõtjatele ning huvilistele 4.aprilliks.