HUVIALARINGIS OSALEJA AVALDUS 2017-2018

 • Huviringis osaleva isiku andmed
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • Võimalik on valida mitu ringi
 • AVALDUSE ESITAJA / MAKSJA ANDMED
 • Tähelepanu!
  • Ringide komplekteerimisel eelistatakse Saku valla elanikke
  • Huviringi osalustasu makstakse arve alusel
  • Huviringist lahkumiseks õppeaasta keskel, tuleb sellest teatada teatada ringijuhendajale ja kirjalikult huvikeskus@sakuvald.ee hiljemalt 25. kuupäevaks
  • 50% soodustust ringitasust on võimalik taotleda juhul, kui ühest perest osaleb Saku Huvikeskuse ringides mitu last
  • rohkem infot huviringide hindade, soodustuste, aegade jms kohta vaata www.sakuhuvikeskus.ee või telefonil 6 712 403